עין השופט

נרכב על שבילים מרהיבים עד שנגיע לאנטרדת הקיבוצים לתצפית נפלאה על העמק והאיזור. מאנדרטת הקיבוצים נשמיך על שבילים מרהיבים ומהנים לרכיבה, עד שנגיע לאיזור עמק יזרעאל בעמק יזראעל נרכוב בשדות ובין מאגרי המים, לאחר מכן נמשיך דרך נקודות מים והיערות ולבסוף ננצל את האופניים החשמליים לטיפוס מהיר ומהנה עד לנקודת הכינוס/סיום


Call Now Button